| SLOVAR | <<< |
   
 
 

Galerija:

 

 

 
RAZSTAVA MESTO POD MESTOM

je doslej največja predstavitev ostankov rimske Celeje "in situ" (v prvotni legi) . 

 

 

 

DVE RIMSKI VILI - med obnovo mestnega jedra so bili leta 2014 na Glavnem trgu raziskani protori dveh rimskih mestnih vil ter rimske ceste s stebriščem. Vili sta bili razkošno opremljeni s stenskimi poslikavami, talnimi mozaiki ter toplovodnim ogrevanjem.

Eden izmed 3 mozaikov je vstavljen v ulični tlak, dva pa sta razstavljena v paviljonu TIC Celje. Nad arheološkimi izkopaninami so postavljeni kamniti bloki, ki nakazujejo obod in vogala rimske vile. 

Na Glavnem trgu je raziskana Celeia iz 3. in 4. stoletja, ostanki iz 1. stoletja pa so ohranjeni v večji globini.

 

 
CELEIA - zavetnica antične Celeje

 

 

KRSTILNICA v Gubčevi ulici je stala v sklopu zgodnjekrščanskih verskih objektov (stolna cerkev na območju današnje Pošte)

Z začetkom krščanstva je povezana tudi legenda o svetniku MAKSIMILIJANU CELJSKEM >, ki je umrl mučeniške smrti leta 284. Truplo so skrivoma pokopali ob tedanjem mestnem obzidju, kjer je sedaj rimskokatoliška cerkev sv. Maksimilijana >. 

 
ANTIČNI LAPIDARIJ za Staro grofijo ob Savinji

 

 

MILJNIKI ob Osrednji knjižnici Celje in rimska cesta "in situ" (klik)

Cestno omrežje v Rimskem imperiju je služilo predvsem vojaškim in gospodarskim potrebam. Pomembnejše cestne povezave so povezovale tudi večje kraje na območju današnje Slovenije.Čez slovensko ozemlje so potekale glavne državne ceste (via publica), ki so jih gradili vojaki in so jih financirali iz državnega proračuna ter krajevne in privatne ceste.

 

 

HERKULOV (HERAKLEJEV) TEMPELJ - Svetišče iz 2. stoletja je bilo posvečeno mitološkemu junaku in polbogu Herkulu. Ostanki templja stojijo ob Maistrovi ulici blizu kapucinskega samostana pod Miklavškim hribom. Svetišče je bilo sestavljeno iz dveh prostorov. Dolgo je bilo 19 m in obdano s stebrišči. Enega izmed stebrov so rekonstruirali in postavili na prvotno mesto, ostale najdbe so shranili v muzeju.

 

Heraklejev tempelj ( 6,51 MB)