Besedila in fotografije so povzeti iz omenjenih virov in lastnih zapiskov. Gradiva kot celota, izbor, oblika, vsebina prilog, strukturiranost ter tehnike in metodični redosled so avtorsko delo. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene.

 

 

Zanimive povezave - podrobnejše predstavitve razvoja Celja in njegovih posebnosti v raziskovalnih nalogah in v gradivih na Svetovnem spletu.

Celje v šestdesetih letih 20. stoletja >

Celjsko srednjeveško obzidje >

Imena celjskih ulic >

Gibanje števila prebivalstva Celja >

Meniški redovi >

Naše mesto - vaše mesto >

Ulice in trgi v Celju do leta 1918 >

Ulična oprema Celja >

Živalski liki v kiparskem okrasju Celja >

 

 

Viri in literatura

  • Novi tednik, posamezni letniki na portalu Digitalne knjižnice Slovenije na URL http://www.dlib.si/