Besedila in fotografije so povzeti iz omenjenih virov in osebnega arhiva. Gradiva kot celota, izbor, oblika, vsebina prilog, strukturiranost ter tehnike in metodični redosled so avtorsko delo. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene.

 

 

Povezave

 

Arhitekturni detajli Celja >

Celje v šestdesetih letih 20. stoletja >

Celjsko srednjeveško obzidje >

Imena celjskih ulic >

Gibanje števila prebivalstva Celja >

Meniški redovi >

Naše mesto - vaše mesto >

Ulice in trgi v Celju do leta 1918 >

Ulična oprema Celja >

Zgodovinski arhiv Celje - arhiv razstav >

Živalski liki v kiparskem okrasju Celja >

 

 

Viri in literatura

  • Novi tednik, posamezni letniki na portalu Digitalne knjižnice Slovenije na URL http://www.dlib.si/