| SLOVAR | <<< |
   
 

 

 

STARI GRAD >

Prvotno poslopje so v 13. st. postavili Vovbržani. Kasneje so grad dozidavali drugi lastniki, predvsem gospodje Žovneški (od 1341 Celjski grofje in od 1436 Knezi Celjski). Stari grad je bil največja utrdba na Slovenskem. Prebivalci so ga zapustili leta 1400, ko so se preselili v Knežji dvorec v mestu. Na gradu so obdržali orožarno in neke vrste trdnjavo s stražo. Dokončno je bil grad zapuščen v 18. stoletju. Po burni menjavi lastnikov, se je leta 1882 začela njegova obnova, ki traja še danes.

Stari grad (42,8 MB)