| SLOVAR | <<< |
   

 

Pot povezuje dediščino mesta, ki nas popelje v čas od nastanka prve ilirske naselbine, keltske Keleje in rimske Celeje, do razcveta v času celjskih knezov (9. st. p.n.š. - 17. st.)

 


 

Celje v času in prostoru

Najstarejša ilirska naselbina je bila na Miklavškem hribu. Keltska Keleia je bila pomembno središče v Noriku. Rimsko Celeio so zaradi mogočnosti imenovali "Druga Troja". V mestu je živelo okoli 10000 prebivalcev. Preseljevanje ljudstev je razvoj zatrl in sledilo je obdobje zatona. V Celju je leta 1436 živelo okoli 1000 ljudi. Mesto se je ponovo razcvetelo s celjskimi knezi, eno izmed najmogočnejših fevdalnih rodbin v Srednji Evropi. Pridobili so si naslov zagorskih knezov, hrvaških, slavonskih in dalmatinskih banov, ogrskih baronov in državnih knezov. V lasti so imeli čez 200 gradov in dvorcev ter ogromne posesti v vsej Srednji Evropi... Več >


 

Ohranjena dediščina:

 

SAVINJSKO NABREŽJE pri SPLAVARSKI BRVI (rimski lapidarij, Heraklejev tempelj pod Miklavškim hribom, Stari grad, južno srednjeveško obzidje, cerkev sv. Cecilije s kapucinskim samostanom)

SAVINJSKA IN RAZLAGOVA ULICA (Vodna vrata, Vodni stolp)

SLOMŠKOV TRG (špital, gotska stolna cerkev, prva gimnazija, spomenik škofa Antona Martina Slomška)

GLAVNI TRG (Marijino znamenje. prvi celjski rotovž)

GOSPOSKA ULICA (ulica obrtnikov, Kvartirna hiša)

PREŠERNOVA ULICA (Zagata, Marijina cerkev s knežjo grobnico)

GLEDALIŠKI TRG (obrambni stolp in jarek, Slovensko ljudsko gledališče Celje - Tragedija in komedija)

TRG CELJSKIH KNEZOV (Prothasijev dvorec, Ljubljanska vrata in mitnica, obzidje, Knežji dvorec - knezi Celjski, razstava Grofje Celjski, razstava antičnih ostalin Mesto pod mestom)

MUZEJSKI TRG (Stara grofija - Pokrajinski muzej Celje: celjski strop)

 


 

 1. ANTIČNI LAPIDARIJ na Savinjskem nabrežju
 2. OSTANKI SREDNJEVEŠKEGA OBZIDJA na Savinjskem nabrežju
 3. VODNI STOLP v Razlagovi ulici
 4. ŠPITAL na Slomškovem trgu
 5. VODNA VRATA v Savinjski ulici
 6. STOLNA CERKEV SV. DANIJELA na Slomškovem trgu
 7. SPOMENIK ANTONA MARTINA SLOMŠKA na Slomškovem trgu
 8. MARIJINO ZNAMENJE na Glavnem trgu
 9. PRVI CELJSKI ROTOVŽ na Glavnem trgu
 10. KVARTIRNA HIŠA v Gosposki ulici
 11. MARIJINA CERKEV Z GROBNICO CELJSKIH GROFOV na Prešernovi ulici
 12. PROTHASIJEV DVOREC na Prešernovi ulici
 13. GLEDALIŠKI STOLP na Gledališkem trgu
 14. LJUBLJANSKA MESTNA VRATA IN OSTANKI ZAHODNEGA DELA OBZIDJA na Ljubljanski ulici
 15. KNEŽJI DVOREC na Trgu celjskih knezov
 16. GOSPOSKA ULICA OBRTNIKOV
 17. STARA GROFIJA na Muzejskem trgu