| SLOVAR | <<< |
   

 

Pot nas vodi ob ostankih 1600 m dolgega srednjeveškega mestnega obzidja in ohranjeni celjski dediščini ob njem, na njem in blizu njega...

 


 

Obzidje v času in prostoru

Srednjeveško mestno obzidje je bilo namenjeno obrambi. Mesto so ogrožali sprva barbarska plemena, v srednjem veku pa Turki in uporni kmetje. Obzidje je  imelo obliko zapotegnjenega kvadrata s 500 m dolgimi stranicami. Zidovje je bilo mogočno, povprečno visoko 6 m in debelo 1,6 m. Na notranji strani je bila zidana ali lesena konstrukcijo s pokritim obrambnim hodnikom. Obzidje je imelo 4 mogočne vogalne stolpe, 2 vmesna in 2 stolpa nad vrati. V mesto se je vstopalo skozi utrjena in varovana mestna vrata. Za vstop so pobirali davek - mitnino. Obzidje je sčasoma izgubilo pomen in je omejevalo širjenje mesta. Leta 1785 je mestni svet obzidje, jarke ter mestna vrata prodal na dražbi... Več >


 

Ohranjena dediščina:

Knežji dvorec - ostanki obzidja na Savinjskem nabrežju - Vodna vrata - Vodni stolp - vmesni stolp v Razlagovi ulici - ohranjen jugovzhodni stolp in mestno obzidje pri krstilnici - Graška vrata pri Art kinu Metropol - ob obrambnem jarku po Vodnikovi ulici - Gledališki stolp - mestno obzidje pri Ljubljanskih vratih - Narodni dom - Marijina cerkev - trgovina "Stermecki" in mestni vodnjak - Glavni trg - Slomškov trg - Gosposka ulica - Muzejski trg


 

 

 1. KNEŽJI DVOR na Trgu celjskih knezov
 2. ANTIČNI LAPIDARIJ na Savinjskem nabrežju
 3. VODNA VRATA v Savinjski ulici
 4. VODNI STOLP v Razlagovi ulici
 5. STRANSKI STOLP v Razlagovi ulici
 6. OBZIDJE IN SEVEROVZHODNI STOLP PRI KRSTILNICI v Gubčevi ulici
 7. GRAŠKA SEVERNA MESTNA VRATA na Trgu pri Metropolu
 8. OBZIDJE ZA AŠKERČEVIM SPOMENIKOM v Vodnikovi ulici / "Ob jarku"
 9. GLEDALIŠKI STOLP na Gledališkem trgu
 10. LJUBLJANSKA MESTNA VRATA na Ljubljanski ulici
 11. MARIJINA CERKEV v Prešernovi ulici
 12. TRGOVINA "STERMECKI" IN MESTNI VODNJAK v Prešernovi ulici
 13. MARIJINO ZNAMENJE, PRVI ROTOVŽ, MEŠČANSKE HIŠE, RIMSKI MOZAIK na Glavnem trgu
 14. STOLNICA SV. DANIJELA in SLOMŠKOV SPOMENIK na Slomškovem trgu
 15. GOSPOSKA ULICA - ulica celjskih obrtnikov in KVARTIRNA HIŠA
 16. STARA GROFIJA na Muzejskem trgu