| SLOVAR | <<< |
   

 

Pot nas popelje po dediščini Celja iz časa razvoja meščanstva, gospodarskega dviga mesta in obeh svetovnih vojn v čas povojnega razvoja in osamosvojitve Slovenije.

 


 

Celje v času in prostoru

Po propadu celjskih knezov je mesto ostajalo na obrobju političnega in zgodovinskega dogajanja in je tonilo v povprečje. Največji razmah je pripeljala šele južna železnica. Svež kapital je mesto finančno in gospodarsko okrepil. Spori med slovenskimi in nemškimi Celjani so postali stalnica. Narodna zavest se je počasi oblikovala. V obdobju med obema vojnama se je mesto v nerazviti Jugoslaviji industrijsko, trgovsko in prometno okrepilo. Kljub še vedno nerazčiščeni polpretekli zgodovini je bil razvoj po 2. svetovni vojni najobsežnejši. Mesto se je odločno uveljavilo s priznanimi blagovnimi znamkami. Osamosvojitev je leta 1991 prinesla lastno in drugačno pot razvoja ter obudila staro identiteto... Več >


 

Ohranjena dediščina:

 

GLEDALIŠKI TRG (SLG Celje in prva Županova Micka v slovenskem jeziku, spominska plošča celjske čitalnice na fasadi kompleksa Maksimilijan ob Ljubjanski ulici št. 5, spomenik Vojna in mir, spomenik slovenske osamosvojitve)

OB JARKU-VODNIKOVA ULICA (severno srednjeveško obzidje, spomenik Antonu Aškercu, Plečnikova Ljudska posojilnica)

STANETOVA ULICA (Hotel "Beli vol", trgovina "Rakuš", prva lekarna "Pri orlu")

KREKOV TRG (spomenik Alme M. Karlin, Celjska mestna hranilnica, Celjski dom, kavarna Evropa)

ŽELEZNIŠKA POSTAJA (agitatorji za "Zedinjeno Slovenijo", južna železnica, parna lokomotiva in kretniška postavljalnica)

RAZLAGOVA ULICA (stekleni atelje in oprema fotografskega mojstra Josipa Pelikana)

PREŠERNOVA ULICA (mestni vodnjak, trgovina "Stermecki", mestni magistrat - Muzej novejše zgodovine Celje: Hermanov brlog, Stari pisker, Živeti v Celju, Pelikanov stekleni atelje)

TRG CELJSKIH KNEZOV (Narodni dom in Celjski biseri s spomenikom Josipa Pelikana)

MUZEJSKI TRG (Osrednja knjižnica Celje, slovenska gimnazija)

SAVINJSKO NABREŽJE (Flosar - kip splavarja)

 


 

 1. GLEDALIŠČE IN SPOMINSKA PLOŠČA PRVE SLOVENSKE GEDALIŠKE PREDSTAVE na Gledališkem trgu
 2. SPOMINSKA PLOŠČA CELJSKE NARODNE ČITALNICE na fasadi Maksimilijana ob Ljubljanski ul. 5
 3. SPOMENIK VOJNA IN MIR na Gledališkem trgu
 4. SPOMENIK OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE na Gledališkem trgu
 5. MESTNO OBZIDJE v Vodnikovi ulici
 6. SPOMENIK ANTONA AŠKERCA v Vodnikovi ulici
 7. LJUDSKA POSOJILNICA v Vodnikovi ulici
 8. HOTEL "PRI BELEM VOLU" v Stanetovi ulici
 9. TRGOVINA "RAKUŠ" v Stanetovi ulici
 10. STARA LEKARNA "PRI ORLU" na križišču Stanetove in Prešernove ulice
 11. SPOMENIK ALME M. KARLIN na Krekovem trgu
 12. CELJSKA MESTNA HRANILNICA na Krekovem trgu
 13. CELJSKI DOM NA KREKOVEM TRGU na Krekovem trgu
 14. ŽELEZNIŠKA POSTAJA JUŽNE ŽELEZNICE na Krekovem trgu
 15. TEHNIŠKA DEDIŠČINA - PARNA LOKOMOTIVA, KRETNIŠKA POSTAVLJALNICA na železniški postaji
 16. STEKLENI ATELJE JOSIPA PELIKANA v Razlagovi ulici
 17. KAVARNA HOTEL "EVROPA" na Krekovem trgu
 18. MESTNI VODNJAK na Prešernovi ulici
 19. TRGOVINA "STERMECKI" na Prešernovi ulici
 20. MESTNI MAGISTRAT - MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE S HERMANOVIM BRLOGOM na Prešernovi ulici
 21. CELJSKI BISERI na Trgu celjskih knezov
 22. NARODNI DOM na Trgu celjskih knezov
 23. SLOVENSKA GIMNAZIJA na Muzejskem trgu
 24. OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE na Muzejskem trgu
 25. KIP SPLAVARJA na Savinjskem nabrežju