ŽIVLJENJE V ZALEDJU

 

Prva svetovna vojna je bila totalna vojna. To pomeni, da je bilo vse življenje in delo podrejeno vojnim zahtevam. Vlada je prevzela nadzor nad gospodarstvom, ki je bilo prilagojeno vojnim razmeram in potrebam. Vsak zmožen državljan je bil obvezen delati. Industrija in prometna sredstva so bili prilagojeni potrebam vojske. Primanjkovalo je delovne sile. Zaposlovali so ženske, starejše mladostnike in uvoženo delovno silo (Kitajci, Indijci).

Primanjkovalo je osnovnih živil, zato so uvedli racionalizacijo živil, goriva, kuriva ipd. Ljudje so lahko dobili le omejene količine hrane in življenjskih potrebščin.

 

Vlade so ostro zatirale kakršnokoli protivojno razpoloženje. Posamezniki, ki so se iz kateregakoli vzroka uprli vpoklicu v vojsko, so zaprli v posebna taborišča. Dezerterjem so ostro sodila vojna sodišča. Najučinkovitejše sredstvo propagande so bili plakati.

 

nemška pošast

 

Oblasti so izvajale cenzuro, s katero so vplivali na javno mnenje in moralo ljudi. Pomembno mesto je imela propaganda, s katero so želeli navdušiti ljudi nad vojno in jih prepričati o resničnosti vladnih razlogov in trditev.