VLOGA ŽENSK MED VOJNO

 

medvojno delo v britanski tovarni granat

Med vojno je primanjkovalo delovne sile. Ženske so delale v pisarnah, tovarnah, trgovinah, pa tudi v poklicih, ki so bili pred tem dostopni le moškim: delale so v tovarnah orožja, orale polja, vozile tramvaje, tlakovale ceste. Zaradi množičnega vključevanja žensk v različna dela in aktivnosti se je spremenil njihov splošni položaj v družbi.  Dobile so več svobode in dvignila se jim je skupna zavest. Zahtevale so enakopravnejši položaj. S svojim virom dohodka so postajale samostojnejše in neodvisne. Po vojni so v mnogih državah dobile volilno pravico (Rusija, Avstrija, Nemčija, Irska, Poljska, ZDA).