ŽIVLJENJE MED VOJNO

- NAVODILA -

V poglavju boš spoznal življenje med vojno - na fronti in v zaledju in da je bila uspešnost bojevanja odvisna od podpore iz zaledja.

Preberi cilje, ki ti podrobno sporočajo, kaj boš v učnem gradivu spoznal ter kaj si moraš zapomniti. Prepiši zapis snovi, uredi si smiselne izpiske učne snovi ter izdelaj svoj propagandni plakat!


Izpiski snovi ne pomenijo "prepiske" snovi! Potrudi se, kajti s smiselnimi izpiski pomagaš sam sebi. Če česa ne razumeš, poišči odgovore v strokovni literaturi ali na svetovnem spletu.