ŽIVLJENJE MED VOJNO

- NALOGE -

 

Preberi snov in prepiši zapis snovi.

Preberi srhljive občutke in razmišljanja vojaka na fronti. Na kateri fronti seje boril vojak?

Preberi poročila iz Slovenskega naroda o dogodkih iz vojnega časa v zaledju! Katere tri primere opisuje? Katerega leta so se zgodili?

Izdelaj svoj propagandni plakat, s katerim boš ljudi opozarjal na enega izmed naslednjih medvojnih problemov:

  • vzdrževanje čistoče na fronti,
  • na fronti si odvisen od prijatelja,
  • racionalizacija živil,
  • cenzura,
  • propaganda za nas,
  • protipropaganda za sovražnika,
  • delo v zaledju je temeljilo na delu žensk.

Likovna tehnika ali material niso pomembni. Bodi izviren, precizen in sporočilen!