I. svetovna vojna

ŽIVLJENJE NA FRONTI

 

Vojaški obvezniki so se z veseljem odzvali na mobilizacijo, veliko je bilo tudi prostovoljcev. Med ljudmi je vladalo splošno navdušenje nad vojno. Zagovarjanje miru je veljalo za sramotno.

Bojujoči se strani je razmejevala "nikogaršnja zemlja". Obramba je bila vkopana v zemljo in povezana s sistemom jarkov. Jarki na fronti so ščitili vojake. Prva linija je predstavljala začetek obrambe ali izhodišče za napad. Pred prvo linijo strelskih jarkov so bile žičnate prepreke in minska polja. V sklop jarkov so sodila tudi podzemna zaklonišča. V ozadju so bili rezervni položaji, mitraljezi, topovska podpora, jarki za oskrbovanje in sanitetno podporo idr. Napad se je začel s topovskim obstreljevanjem in nadaljeval s pehotnim jurišem. Pred jurišem je bilo treba urediti prehode v sovražnikovih žičnatih preprekah in minskih poljih, ki so jih že prej pripravili diverzanti. Žrtve so bile ogromne; v bitki za Verdun je npr. vsakih 23 sekund umrl 1 vojak.

Pomembni "ubijalci" življenja in volje v jarkih so bili strah, mraz, dež, dolgčas in obup. Hrana je bila enolična in konzervirana. Vodo so nosili v sodih in jo razkuževali s klorom. Pozimi so talili sneg. Velika težava je bila higiena. Veliko je bilo podgan. Pojavljale so se nalezljive bolezni, uši, infekcije, omrzline. Oprema vojaka v napadu (bajonet, granate, 170 nabojev, plinska maska, lopata, škarje za rezanje žice, voda, hladni obrok hrane, prva pomoč, osebno orožje...) je tehtala okoli 35kg. Za bojevanje in vojake na frontah je bilo ključnega pomena oskrbovanje. V bitki za Verdun so na fronto dnevno dostavili 6000 tovornjakov streliva, hrane in različne opreme ter prepeljali okoli 13000 vojakov. Prevoznost cest je zagotavljalo okoli 20000 vojakov.

Oskrba ranjencev in prenos v lazaret. Oskrba ranjencev na bojiščih je bila ključnega pomena, ampak zelo zahtevna. Velikokrat je primanjkovalo narkotikov in ustreznih zdravil. Kasnejše zdravljenje ranjencev je bilo izredno dolgotrajno in drago. V veliki vojni je bilo ranjenih okoli 21 milijonov ljudi.

 

poglej