NOVA POLITIČNA PODOBA EVROPE

 

Vojna je odnesla štiri velika cesarstva - nemško, avstrijsko, turško in rusko ter tako za vedno spremenila podobo Evrope. Iz carske Rusije je zrasla prva socialistična država. Avstro-Ogrska je razpadla na množico novih držav in se tako izognila kazni. Podobno se je zgodilo s Turčijo, ki je po vojni tako kot Rusija padla v državljansko vojno.

Evropa 1914

Evropa 1814

Evropa 1918

Evropa 1918

Primerjaj politično razdelitev Evrope ob začetku vojne in po njej. Ugotovi spremembe (nove države in spremembe meja: Italija, Francija, Rusija, Balkanski polotok, Nemčija, razpad Avstro - Ogrske, Britansko otočje...)