WILSONOVE TOČKE

 

V začetku leta 1918 je 28. ameriški predsednik Woodrow Wilson predstavil program 14 točk, s katerim bi zagotovili pravičen in trajen mir.

 

1. Nobenih tajnih sporazumov!
2. Prost dostop do morij v miru in vojni
...
4. Vse države naj bi se razorožile...
5. Kolonije naj soodločajo o svoji usodi...
...
9. Italijanska meja naj poteka po narodnostni meji...
10. Narodi v Avstro-Ogrski naj imajo pravico do samoodločbe...
11. Narodi na Balkanu naj imajo pravico do samoodločbe in avtonomije...
...
13. Poljska naj postane neodvisna država z izhodom na morje.
14. Ustanovi naj se Društvo narodov,ki bo zagotavljalo politično in ozemeljsko neodvisnost držav.

 

(Wilsonove točke v Razpotnik, Snoj, 2005)