VZROK IN ZAČETEK

- NALOGE -

 

Preberi snov ter si uredi izpiske. Snov se nauči. Učno gradivo je zajeto v naslednjih vprašanjih, na katera znaš odgovoriti:

  1. Naštej krizna žarišča v svetu in pojasni vzroke za izbruh prve svetovne vojne!
  2. Razloži, kaj so kolonije pomenile evropskim državam!
  3. Katere države so si že pred vojno stale nasproti?
  4. S povezovanjem držav sta nastala dva tabora: CENTRALNE SILE in ANTANTA. Naštej vključene države!
  5. V Evropi je balkansko območje že dolgo veljalo za "sod smodnika". Pojasni, zakaj so ga tako imenovali!
  6. Pojasni, zakaj in kako je Avstro-Ogrska atentat Gavrila Principa izkoristila za pritisk na Srbijo!
  7. Kdaj in kako (s čim, kaj se konkretno zgodi) se začne I. svetovna vojna?

NALOGE (nekatere naloge so navedene med učnim gradivom)

V atlasu sveta poišči, katere današnje države so kot kolonije pripadale: Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji, Italiji!

Na karikaturi je nemški cesar Viljem II. Pojasni karikaturo!