VZROK IN ZAČETEK

- CILJI -

Znam

  • razložiti bistvene vzroke za začetek prve svetovne vojne,
  • pojasniti razmere na Balkanu pred izbruhom vojne,
  • opisati povod za začetek vojne,
  • poimenovati nasprotna tabora in
  • utemeljiti razloge za vključitev posameznih držav v določen tabor.