BALKAN - SOD SMODNIKA

 

Otomanski (turški) imperij je bil v krizi. Posamezni balkanski narodi so se osamosvajali in v ospredje je prišlo vprašanje meja novih držav.

Rusija se je razglasila za zaščitnico kristjanov (predvsem Srbov) na Balkanu in podpirala nacionalna gibanja. Avstro-Ogrska pa se je zbala, da se bodo zaradi močne Srbije, uprli slovanski narodi, ki so živeli v monarhiji. Poleg tega sta obe upali, da bosta dobili prevlado na Balkanu, iz katerega so se umikali Turki. Avstro-Ogrska je od konca 19. stoletja upravljala Bosno in Hercegovino ter jo leta 1908 priključila, kar je pri Srbih zanetilo nova neodobravanja.

Protiturško sodelovanje med Srbi, Črnogorci, Bolgari in Grki ter kasnejša nesoglasja zaradi mej so pripeljali do dveh balkanskih vojn (1912 in 1913). V reševanje sporov so se vmešavale velesile.