SLOVENCI MED I. SVETOVNO VOJNO

- ZAPIS -
 • Slovenci neenotno ocenjujejo začetek vojne
 • Slovenci na bojiščih
  • mobilizacija
  • soška fronta in "čudež pri Kobaridu"
 • Slovenci v zaledju, propaganda, cenzura, racionalizacija, dezerterstvo
 • Razpad Avstro-Ogrske
 • Nastanek DSHS
  • majniška in krfska deklaracija
  • problemi nove države
 • Združitev DSHS s Kraljevino Srbijo v KSHS