SLOVENCI MED I. SVETOVNO VOJNO

- NAVODILA -

V poglavju boš spoznal medvojno življenje na slovenskih tleh ter razpad "črno-žolte" (habsburške) monarhije.

Preberi cilje, ki ti podrobno sporočajo, kaj boš v učnem gradivu spoznal ter kaj simoraš zapomniti. Prepiši zapis snovi, dopiši rešitve nalog in si uredi smiselne izpiske učne snovi.


Izpiski snovi ne pomenijo "prepiske" snovi! Potrudi se, kajti s smiselnimi izpiski pomagaš sam sebi. Če česa ne razumeš, poišči odgovore v strokovni literaturi ali na svetovnem spletu.