SLOVENCI MED I. SVETOVNO VOJNO

- CILJI -

 

  • znam opisati situacijo med Slovenci ob začetku vojne
  • časovno znam razložiti začetek soške fronte, potek bojevanja in značilnosti
  • razumem položaj v zaledju bojišč na Slovenskem med vojno
  • poznam vzroke razpada Avstro-Ogrske
  • znam pojasniti razlike med majniško in krfsko deklaracijo
  • poznam ustanovitev DSHS
  • znam našteti in razložiti vzrok za probleme, s katerimi se je srečevala DSHS
  • razumem združitev DSHS s Kraljevino Srbijo v KSHS in poznam razlike med njima (obseg, vlada, državna ureditev...)