REVOLUCIJA V RUSIJI 1917

 

ruski car Nikolaj II. Romanov

nezadovoljstvo v Rusiji

Rusi so bili že dolgo nezadovoljni. Država je bila fevdalno urejena, industrija šele v povojih. Družba je bila razslojena. Kmetje (80 % vsega prebivalstva) so bili revni in neizobraženi. Živeli so v pomanjkanju, bedi in lakoti. Veliko se jih je preselilo v mesta, kjer so se zaposlili kot delavci (proletariat) in bili poceni delovna sila. Maloštevilno meščanstvo (buržoazija) je bilo zaradi nerazvite industrije šibko.

Car Nikolaj II. Romanov je bil avtokratski vladar, ki je zavračal kakršnekoli reforme. Oporo je imel v pravoslavni cerkvi in plemstvu (1,5% prebivalstva, ki imajo v lasti 25% vse zemlje). Vladavini carja in plemstva je od začetka stoletja nasprotovala opozicija, ki pa ni bila enotna - meščanstvo (za omejitev kraljeve oblasti), kmetje (za revolucijo in oblast kmetov) in proletariat (manjševiki - za izboljšanje položaja delavcev z reformami, boljševiki - za revolucijo).

S svetovno vojno so se razmere zaostrile. Rusija si ni priborila novih ozemelj. Zaradi pomanjkanja delovna sile je bila zemlja neobdelana, proizvodnja je zastajala. Število delavcev se je zaradi potreb vojne industrije povečalo. Carica je bila nemškega rodu. Car je vodil vojsko neuspešno in nespretno, primanjkovalo je poveljnikov, taktika bojevanja je bila neustrezna, vojska neopremljena, žrtve pa ogromne. Lakote so bile vsakodnevne, delavci pa so bili zaradi številčnosti najbolj prizadeti.

 

februarska revolucija

Februarja 1917 so nezadovoljstvo, stavke in upori vojakov dosegli višek. Pod geslom "Kruha! Dol s carjem in vojno!" so v Petrogradu začeli revolucijo. Vojaki, ki naj bi zadušili revolucijo, so se pridružili uporu. Car je odstopil, monarhija je padla.

Vendar niso uspeli vzpostaviti močne in enotne vlade. Vpliv so ohranili tudi sovjeti (predstavništva delavcev - boljševikov in manjševikov, kmetov in vojakov). Razmere so se slabšale, vojna se je nadaljevala, nezadovoljstvo pa raslo. V sovjetih so oblast prevzemali boljševiki. Vladimir Iljič Lenin se je vrnil v Rusijo in zahteval: "Oblast sovjetom! Zemljo kmetom! Mir ljudem!" Revolucija se je nadaljevala.

 

Vladimir Iljič Uljanov Lenin

 

Lenin očistil svet

oktobrska revolucija

Revolucija se je začela v noči s 24. na 25. oktober 1917 v Petrogradu (kasnejši Leningrad, današnji Sankt Peterburgu), ko so s križarke Aurore streljali na Zimski dvorec, kjer je bil sedež vlade. Boljševiki so odstavili začasno vlado in prevzeli oblast. Rusija je postala prva socialistična država na svetu. Uvedli so korenite spremembe:

  • Ustanovljena je bila vlada delavcev in kmetov.
  • Zemljo so zaplenili in razdelili kmetom.
  • Tovarne so odvzeli lastnikom in jih podržavili.
  • Rusija je izstopila iz vojne.

Spomladi 1918 so nasprotniki revolucije ob podpori zahodnih držav organizirali odpor in začela se je državljanska vojna v Rusiji. Trajala je do leta 1921, ko so zmagali boljševiki in se utrdili na oblasti. Uspeh revolucionarjev je odmeval v Evropi in zaradi slabih razmer spodbudil delavske nemire.

 

Karikatura "Tovariš Lenin očistil svet nečistoče". Koga vse pometa s sveta? Kaj to pomeni?