POSLEDICE VOJNE

- NALOGE -

Preberi snov ter si uredi izpiske. Zapis učne snovi opremi s skicami in fotografijami, ki jih boš poiskal na svetovnem spletu. Iz zapisa naj bodo razvidni odgovori na vprašanja, ki so navedeni v ciljih za učno snov.

 


NALOGE (nekatere naloge so navedene že med učnim gradivom)

 

Kaj pomeni misel, da "zgodovino vedno pišejo zmagovalci"?

Kaj pomeni izraz "izgubljena generacija"?

Primerjaj politično razdelitev Evrope ob začetku vojne in po njej. Ugotovi spremembe (nove države in spremembe meja: Italija, Francija, Rusija, Balkanski polotok, Nemčija, razpad Avstro - Ogrske, Britansko otočje...)

S pomočjo učnih ciljev in zapisa učne snovi napiši esej z naslovom POSLEDICE PRVE SVETOVNE VOJNE.


Esej je nekakšen "strokovni spis". Sestavljen je iz uvoda, jedra in zaključka. Vsebuje strokovna dejstva in je "zabeljen" s tvojim lastnim mnenjem, razmišljanji, opisi, ocenami, primeri. Vse, kar je v eseju "tvojega", mora biti nekako v skladu s strokovnimi dejstvi, saj ne pišeš fantazijskega spisa.. Poskusi.

Če potrebuješ pomoč me lahko vprašaš po e-pošti na naslov tukaj.