POSLEDICE VOJNE

- CILJI -

  1. Poznam neposredni človeški davek, ki so ga ljudje plačali v vojni (žrtve, ranjeni, vojne sirote, invalidnost, spremenjene družbene in moralne norme...)
  2. Znam pojasniti gospodarske posledice vojne (škoda, padec industrije in težave v kmetijstvu, finančni primanjkljaj ipd.)
  3. Ob zemljevidu znam našteti spremembe meja na evropskem zemljevidu
  4. Znam razložiti politične spremembe v "Novi Evropi" (konec starih cesarstev)
  5. Znam opisati "kaznovanje" Nemčije po prvi svetovni vojni