NEREŠENI NARODNI, MEJNI, DRUŽBENI IN SOCIALNI PROBLEMI

 

Zgodovino vedno pišejo zmagovalci!

Prva svetovna vojna v glavnem ni rešila ključnih problemov iz časa pred vojno, naredila pa je nekaj novih. Glavne odločitve na mirovnih konferencah so sprejemali Woodrow Wilson (predsednik ZDA), David Lloyd George (premier Velike Britanije) ter Georges Clemenceau (predsednik Francije). Predstavnike Rusije in centralnih sil na konference niso povabili.

 

Mirovne pogodbe z državami centralnih sil, v katerih so določili novo ureditev držav in meje, so bile podpisane v predmestjih Pariza:

  • z Nemčijo v Versaillesu 1919
  • z Avstrijo v Saint Germainu 1919
  • z Bolgarijo v Neuillyju 1919
  • s Turčijo v Sevresu 1920
  • z Madžarsko v Trianonu (palača v Versaillesu) 1920

Imeli so malo razumevanja za upoštevanje Wilsonovih točk. Vsi mejni problemi niso bili rešeni v zadovoljstvo vseh. Marsikje se pojavljajo problemi narodnih manjšin in njihovih pravic.

Predvojna težnja po novi delitvi sveta je ostala neizpolnjena in se je še zaostrila. Kolonialna ozemlja držav poraženk so v upravljanje dobili zmagovalci. V kolonijah so vse bolj zahtevali osvoboditev in osamosvojitev.

Nemčiji so postavili težke in stroge pogoje.

V posameznih državah so odstopili številni vladarji (nemški cesar, avstro-ogrski cesar, ruski car), njihove države pa so postale republike. Veliko novih vlad pa je bilo neveščih in neuspešnih. Pogosto so se menjavale in onemogočale stabilen razvoj.

Večina evropskih držav je bilo tik pred bankrotom, saj je vojna izčrpala njihove zaloge. Slab gospodarski položaj je povečeval nezadovoljstvo ljudstva.

V nekatere države so se iz socialistične Rusije razširile ideje o delavski oblasti in prihajalo je do revolucionarnih vrenj in uporov.

Kaj pomeni misel v naslovu (izrekel naj bi jo Julij Cezar)?