Londonski sporazum 1915

Italijanom antantne sile ponudijo naslednja ozemlja:

 

Vir:mss.svarog.si