KONEC PRVE SVETOVNE VOJNE

- NAVODILA -

V poglavju boš spoznal, kako in zakaj se je končala velika vojna, kakor so jo poimenovali takrat. Razumel boš, zakaj so v vojno vstopile ZDA in spoznal korenite spremembe, do katerih je prišlo v Rusiji in so imele vpliv na svetovno zgodovino v naslednjih sto letih.

Preberi cilje, ki ti podrobno sporočajo, kaj boš v učnem gradivu spoznal ter kaj simoraš zapomniti. Prepiši zapis snovi, dopiši rešitve nalog in si uredi smiselne izpiske učne snovi.


Izpiski snovi ne pomenijo "prepiske" snovi! Potrudi se, kajti s smiselnimi izpiski pomagaš sam sebi. Če česa ne razumeš, poišči odgovore v strokovni literaturi ali na svetovnem spletu.