KONEC PRVE SVETOVNE VOJNE

- NALOGE -

Preberi snov ter si uredi izpiske. Zapis učne snovi opremi s skicami in fotografijami, ki jih boš poiskal na svetovnem spletu. Iz zapisa naj bodo razvidni odgovori na naslednja vprašanja:

  1. Zakaj leta 1917 vstopijo v vojno ZDA?
  2. Kakšen pomen ima vstop ZDA v vojno?
  3. Opiši družbeni, socialni in gospodarski položaj v Rusiji leta 1917!
  4. Pojasni dogodke v Rusiji februarja in oktobra 1917 in opiši spremembe, do katerih pripeljejo!
  5. Preberi Wilsonove točke in razloži, kakšen pomen imajo!
  6. Opiši težak položaj v vojskujočih se državah!
  7. Kdaj in s čim se konča I. svetovna vojna?NALOGE (nekatere naloge so navedene med učnim gradivom)

Oglej si karikaturi in ju pojasni!

 

KONEC VOJNE V EVROPI

"TOVARIŠ LENIN OČISTIL SVET NEČISTOČE!"

 


Za pomoč navajam naslove nekaterih spletnih strani.

http://hystory.blogspot.com/2006/04/1-svetovna-vojna.html
http://egradiva.gis.si/web/9.-razred-zgodovina/
http://mss.svarog.si/zgodovina/4/index.php?page_id=7816