KONEC PRVE SVETOVNE VOJNE

- CILJI -

Znam

  • pojasniti vzrok in pomen vstopa ZDA v vojno
  • razložiti vzroke, potek in spremembe, ki jih prinesejo revolucije v Rusiji 1917
  • opisati težak položaj v vojskujočih se državah in poznam datum konca I. svetovne vojne
  • razložiti pomen Wilsonovih točk iz leta 1918