KSHS (Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev)

Zaradi problemov se je DSHS vse bolj zavzemala za povezovanje s Kraljevino Srbijo.

Načrt so podprli tudi predstavniki antantnih sil. Pogajanja so se začela novembra 1918 v Ženevi. Predstavniki DSHS so zahtevali federativno ureditev, predstavniki Srbije pa vodilno vlogo Srbov in kralja. Zaradi težkega položaja, predvsem pri urejanju meja, je srbski princ regent Aleksander Karađorđević 1. decembra 1918 razglasil združitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov ter Kraljevine Srbije v novo državo Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.

 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev z administrativnimi mejami in Aleksander Karađorđevič