DRŽAVA SLOVENCEV, HRVATOV IN SRBOV

 

Nacionalne razmere v Avstro-Ogrski so bile zaostrene. Predstavniki vseh jugoslovanskih narodov v Avstro-Ogrski so ustanovili vrhovno politično predstavništvo Narodni svet v Zagrebu, ki je pripravil odcepitev od AO. 29. oktobra 1918 je bila v Ljubljani razglašena DSHS - Država Slovencev, Hrvatov in Srbov.

Novonastala država je imela številne probleme:

  • Italija je ob koncu vojne začela realizirati londonski sporazum
  • DSHS ni bila mednarodno priznana
  • nerešeno je bilo vprašanje severne in zahodne meje
  • problemi pri umiku pol milijona vojakov z italijanskega bojišča v Avstrijo
  • Srbi so želeli živeti v skupni državi (Bosanski Srbi, Vojvodinski Srbi...)
  • socialni problemi, notranji nemiri in splošna zmeda
  • DSHS je samo del ene izmed vojnih poraženk

 

londonski sporazum, 1915

Zaradi težav in nerešenih problemov se je mesec dni kasneje povezala s Kraljevino Srbijo v KSHS - Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.