DRUŠTVO NARODOV, 1920

 

Društvo narodov (DN) je bilo ustanovljeno leta 1920 s sedežem v Ženevi. Osnovni nalogi sta bili reševanje mednarodnih sporov in ohranitev miru. Skladno z Wilsonovim predlogom je bilo DN organizirano kot svetovni parlament, v katerem so se redno sestajali predstavniki vseh držav in skupno odločali opomembnih zadevah.

Društvo narodov, 1920

Poražene države, Rusija in ZDA niso bile članice DN. Države članice niso bile enotne. DN ni imelo vojske, pestili pa so ga tudi finančni primanjkljaji.

Naslednica DN danes je OZN (Organizacija združenih narodov).