BOJEVANJE 1914 - 1918

- NAVODILA -

V poglavju boš spoznal, do katerih sprememb je prišlo v taboru obeh vojskujočih se strani in razumel, kako so te spremembe vplivale na potek bojevanja. Znal boš pojasniti značilnosti bojevanja v I. svetovni vojni, spoznal osrednja bojišča in opisal dogodke na posameznih frontah.

Preberi cilje, ki ti podrobno sporočajo, kaj boš v učnem gradivu spoznal ter kaj simoraš zapomniti. S pomočjo zapisa snov zapiši v miselni vzorec. Opremi ga s skicami in fotografijami, ki jih boš poiskal na svetovnem spletu. Zapis snovi dopolni z rešenimi rešitve nalog in si uredi smiselne izpiske učne snovi.


Izpiski snovi ne pomenijo "prepiske" snovi! Potrudi se, kajti s smiselnimi izpiski pomagaš sam sebi. Če česa ne razumeš, poišči odgovore v strokovni literaturi ali na svetovnem spletu.