BOJEVANJE 1914 - 1918

- NALOGE -

Preberi snov ter si uredi izpiske. Izdelaj miselni vzorec (načeloma zabeležiš samo osrednje pojme, besede, skice in ne celih povedi; snov se razvejano nadgrajuje). Opremi ga s skicami in fotografijami, ki jih boš poiskal na svetovnem spletu. Iz zapisa naj bodo razvidni "odgovori" na naslednja vprašanja:

 1. Do katerih sprememb v taboru obeh sil je prišlo med vojno?
 2. Opiši značilnosti bojevanja v I. svetovni vojni!
 3. Opiši osnovne dogodke na posameznih frontah
  • zahodna; Ypres, Verdun, Somme... po čem so znana ta prizorišča?
  • vzhodna
  • balkanska
  • soška – "čudež pri Kobaridu"
  • vojna v kolonijah, v zraku in na morju

NALOGE (nekatere naloge so navedene med učnim gradivom)

S pomočjo zemljevidov ugotovi spremembe v taboru obeh sil!

Kemijsko orožje so uporabljali v I. svetovni vojni. Danes veliko govorimo o biološkem orožju. Na svetovnem spletu poišči in opiši, kaj je biološko orožje.

Poišči prizorišča največjih bitk na karti Evrope!

Na svetovnem spletu poišči tehnične podatke o sodobnih tankih (oborožitev, hitrost, oprema...)!

Hindenburg zgorel! O čem je "govorila" vest, ki so jo zabeležili jutranji časniki 7. maja 1937?

Poišči datum in število žrtev plazu, ki se je utrgal izpod Mojstrovke in pod seboj pokopal ruske ujetnike, ki so gradili cesto čez Vršič!

 

 Za pomoč navajam naslove nekaterih spletnih strani.

http://hystory.blogspot.com/2006/04/1-svetovna-vojna.html
http://egradiva.gis.si/web/9.-razred-zgodovina/
http://mss.svarog.si/zgodovina/4/index.php?page_id=7816