BOJEVANJE 1914 - 1918

- CILJI -

Znam

  • opisati začetek prve svetovne vojne,
  • pojasniti spremembe, do katerih je prišlo v taboru obeh vojskujočih se strani
  • razložiti, kako so te spremembe vplivale na potek bojevanja
  • pojasniti značilnosti bojevanja v veliki vojni
  • našteti osrednja bojišča ter
  • orisati dogodke na posameznih frontah.