BOJ ZA ZAVEZNICE

 

Antanta in centralne sile pred začetkom vojne

Antant se do konca vojne pridružijo Srbija, Grčija, Črna gora, Romunija, Belgija in Kanada.Leta 1917 Rusija izstopi iz vojne, vstopijo pa ZDA. Centralnim silam se priključita Bolgarija in Otomansko cesarstvo. Italija je ob začetku vojne razglasila nevtralnost in se 1915 priključi antanti.

Antanta, centralne sile in nevtralne države ob koncu vojne

Primerjaj oba zemljevida in ugotovi spremembe v taboru obeh sil!

 

 

Vir:www.erol.com