ANTANTA in CENTRALNE SILE

 


Stare kolonialne države, Velika Britanija in Rusija, ki so si prizadevale ohraniti svoje pridobitve, so tako sestavljale antanto (iz izraza "Entente cordiale" - Srčna zveza), Nemčija, Avstro-Ogrska in Italija pa centralne sile (alianso). Pogodbe so državam zagotavljale politično zavezništvo, sodelovanje ter pomoč v primeru vojaških reševanj sporov.

 

Vir:www.erol.com