Posplošitve in kartografski znaki


 

Če bi hoteli narisati objekte na zemljevidu v resničnem razmerju, potem bi jih bilo večina premajhnih, da bi jih lahko videli na karti. Zemljino površje in večino pojavov na njem predstavimo posplošeno in z le z določenimi simboli - dogovorjenimi kartografskimi znaki. Pomen znakov je razložen v legendi

 

 

Pri manjšanju merila zemljevida vidimo vedno manj podrobnosti.

 

 

nekateri topografski znaki

 

posebni znaki - turistična karta