Vse točke, ki se nahajajo na isti višinski črti ali izohipsi, imajo isto nadmorsko višino.

Pozitivno pri tem načinu je, da lahko vsaki točki določimo nadmorsko višino, poleg tega pa lahko sklepamo tudi na obliko vzpetine.

 


Poveži pare - vzorce izohips z oblikami vzpetin!