Vprašanja za ponavljanje

 


  1. Katera znanost se ukvarja z risanjem zemljevidov?
  2. S kakšnim problemom se srečujejo izdelovalci kart, ko poskušajo okroglo površino prenesti na ravno ploskev?
  3. Kaj nam pove merilo zemljevida? V poljubnem zemljevidu v atlasu izberi dve točki ter s pomočjo merila izmeri zračno razdaljoi med njima!
  4. Kateri zemljevid prikazuje več podrobnosti - tisti v merilu 1:5000 ali tisti v merilu 1:2000000? Zakaj? Pomisli, ali je več 1/2 ali 1/8 torte!
  5. Naštej, na kakšne načine lahko prikazujemo oblikovanost površja?
  6. Kaj so kartografski znaki? Kje so razloženi?
  7. S čim je opremljen vsak zemljevid?
  8. Zemljevide v glavnem delimo na posebne (tematske) in splošne. V čem se ločijo?