Sodobna kartografija


 

Danes zemljevid nastajajo s pomočjo računalniških sistemov in ortogonalnih (navpičnih) satelitskih ali letalskih posnetkov. Fotografiranje iz zraka nadgradijo z računalniškimi modeli reliefa.

 

 

Fotogrametrija je neke vrste "risanje oblik" iz posnetkov; je fotografiranje zemeljskega površja in izdelovanje kart na osnovi tako dobljenih posnetkov.

 

Telemetrija - pošiljanje podatkov s telemetrom (priprava za merjenje razdalje, oddaljenosti; daljinomer). Na filmskem izseku leteči dron neprestano meri razdaljo do tal, telemeter jo preračunava in spreminja v računalniško sliko površja. Dron - samostojna leteča naprava, daljinsko vodena (angl. drone - trot, brenčač).

 

Od fotografij do zemljevida- iz ortogonalnih (pravokotnih, navpičnih) posnetkov sestavijo mozaik površja. Nato izračunajo in vstavijo podatke o višini reliefnih oblik in predmetov na fotografijah. Iz dobljenih podatkov izdelajo 3D oblike na tleh (vzpetine, kotanje, zgradbe idr.) Tako nastane baza podatkov o proučevanem območju, ki jih lahko uporabijo za izdelavno ogromnega števila različnih kart. Brez računalniške tehnologije si danes dela kartografov ne moremo več predstavljati.

 

 

 

Satelitski posnetek površja

 

Računalniško "obdelava" zemljišče glede na višinske točke.

 

Modele dopolnijo s posnetkom in dobijo 3D pogled, iz katerega izdelajo zemljevid.

 

 

 

IV. osnovna šola Celje - od ortogonalnega (navpičnega) posnetka do zemljevida (Google Maps)

 

3D teren od Lemberga do Dobrne