Prikazovanje površja na karti


 

Kartograf na karti poleg osnovnih elementov nariše tudi stvari, ki jih v pokrajini ni videti (potek meja, imena krajev ipd). Posebnost pri izdelavi zemljevida je prikazovanje oblike Zemeljinega površja (npr. oblika vzpetine, strmina, vrtača, planota).

 

Relief prikazujemo s pomočjo višinskih črt (plastnic ali izohips), barv in senčenja.

 

Najbolj nazorna in uporabna je kombinacija vseh metod.

 


plastnice (izohipse)