Izohipse ali plastnice


so višinske črte, ki povezujejo točke z isto nadmorsko višino. "Branje" izohips zahteva precej spretnosti in izkušenj, je pa uporabno, kajti plastnice prikazujejo nadmorsko višino in istočasno oblikovanost površja.

 

 

 

Risanje profila vzpetine

 


 

Fotogrametrija je neke vrste "risanje oblik" iz posnetkov. Uporablja se v kartiranju, gradbeništvu, rudarstvu, medicini, arheologiji, meteorologiji idr.