Orientacija


 

Orientacija pomeni določiti lego neke točke ali smer gibanja glede na strani neba in objekte v pokrajini. 

  • geografska orientacija - določevanje strani neba s kompasom, s pomočjo zvezd, znakov na terenu itd. 
  • topografska orientacija - določitev položaja opazovalca glede na objekte in relief v okolici (topografija; topos - gr. kraj, graphein-gr. pisati;  »krajepisje« z določenimi pomenskimi topografskimi znaki »opisan« del zemeljskega površja). Za tovrstno orientacijo potrebujemo kvalitetno karto in kompas ali sodobno GPS napravo (Global Positioning System)Povezave:

geografska lega | tukaj |

orientacija v naravi | tukaj |

prostorska orientacija in kartografija | tukaj |