Navodila


Za listanje po straneh uporabljaš gumbe "naprej" in "nazaj" ter aktivne povezave (linke), ki so podčrtani. Znak je opomnik na povezave, ki si jih oglej.

Snov preberi in sproti rešuj naloge. V uvodu je kratek zapis snovi, ki ga prepiši v zvezek. Med listanjem po učnem gradivu zapis dopolni z izpiski, skicami, rešenimi nalogami, lastnimi opombami idr. Za utrjevanje snovi in preverjanje naučenega znanja reši priložene naloge - nekatere so interaktivne, druge so v pdf. formatu in jih lahko natisneš. Za ponavljanje odgovori na vprašanja; po potrebi se vrni in pozorno preberi učno gradivo še enkrat. V zavihku viri je na razpolago seznam strokovne literature, ki ti je lahko v pomoč ali pa jo uporabi za poglabljanje snovi. Veliko gradiva najdeš tudi na spletu, samo ne obupaj prehitro - v spletnem brskalniku poišči kakovostne povezave.

Na koncu se lahko z zanimivimi učnimi gradivi seznaniš še o orientaciji v naravi.