Naloge


 

Ponavljanje

vprašanja za ponavljanje | tukaj > |

naloga - zemljevid | tukaj > |

naloga - ugotovi obliko vzpetin* | tukaj > |

 

* zahtevnejše naloge

 

Praktično delo

vaja - branje poljubnega zemljevida | tukaj > |

vaja - hoja "po karti" (pdf.format) | tukaj > |

risanje prečnega profila s pomočjo karte* | tukaj > |

kartiranje mestnega naselja (pdf.format)* | tukaj > |

kartiranje podeželskega naselja (pdf.format)* | tukaj > |

 

 

 


| naslovnica | zapis |