Naloga - risanje prečnega profila s pomočjo topografske karte


 

 

V prilogi je karta vzpetine s cerkvijo sv. Ane pri Podpeči. | tukaj > | Natisni karto in s pomočjo navodil spodaj nariši profil reliefa - od ceste na zahodnem robu vzpetine (A) do Zajezera zraven Podpeškega jezera (B). Pozor, če dobro pogledaš karto, vidiš, da so plastnice narisane na vsakih 10 m nadmorske višine (ekvidistanca je 10 m).

 

 

 

1. korak

  • na karti izberemo profil A - B
  • pristavimo papir in nanj označimo profil A - B
  • na rob papirja narišemo dotikališča z izohipsami (plastnicami)

 

 

2. korak

  • pazljivo "preberemo" potek plastnic in odčitamo njihovo nadmorsko višino, ki jo dopišemo k dotikliščem na papir

 

 

3. korak

  • skladno s karto narišemo sistem vodoravnih črt, ki predstavjajo plastnice (običajno te medsebojne višinske razlike nekoliko previšamo - povečamo, da je profil bolj razgiban, npr. previšamo 5-krat)
  • papir z označenimi presečišči plastnic in njihovih višin prislonimo ob osnovnico
  • od vsake označene točke presečišča potegnemo navidezno pravokotnico do ustrezne plastnice ter jo označimo s točko
  • točke na koncu povežemo s črto in dobili smo prečni profil reliefa