Merilo zemljevida


 

Ločimo tri vrste meril:

  • številčno (izraženo v obliki deljenja, npr. 1:1000, 1:25000...)
  • linearno (v obliki daljice, tudi grafično - "narisano" merilo)
  • opisno merilo (povemo, da je npr. 1 cm na karti 1 km v naravi)

 


 

Merjenje razdaj na karti z različnimi vrstami meril

Razdalje lahko preračunamo s pomočjo številčnega merila - karta na sličici je risana v merilu 1:50000, kar pomeni, da je vsaka prikazana razdalja 1/50000-ka razdalje v naravi... izmerjena razdalja na sličici je v tem primeru v naravi 50000 krat večja, torej 7,5 cm x 50000 = 375000 cm = 3 km 750 m.

Tretja sličica prikazuje merjenje razdalj s pomočjo grafičnega merila.