Kartografija


 

"Kartografija je zmes znanosti in umetnosti!" (Max Eckart, nemški kartograf)

Kartografija (grško: chartis - zemljevid, graphein - pisati). Kartografi, poleg "matematičnega in tehničnega risanja" in izdelovanja kart, pri svojem delu upoštevajo tudi uporabnost zemljevidov (nazornost, čitljivost, enostavnost) ter zunanji videz izdelka.

 

Valvasorjev zemljevid dežele Kranjske iz leta 1689


 

Najstarejši primerek zemljevida (pribl. 6000 pr.n.št.) so odkrili na arheološkem najdišču najstarejše znane naselbine Catal Hüyük v srednji Turčiji leta 1963. Zemljevid je narisan na zidu in prikazuje tloris z ulicami in hišami v podnožju gore Hasan Dag. 

 

V 17. stoletju smo Slovenci dobili prvo obsežnejše delo, posvečeno našim pokrajinam - opis Vojvodine Kranjske, ki ga je sestavil Janez Vajkard Valvazor (levo).

Leta 1492 je Martin Behaim izdelal prvi globus.