VODNATOST

 
 

 

 

 

reka
m3/s
Amazonka
220000
Kongo
44890
Misisipi
18390
Donava
6370
Drava
304
Sava
221
Mura
157
Soča
95

 


 

Vodnatost reke čez leto niha, odvisno od količine, oblike in letne razporeditve padavin, od reliefa, kamninske zgradbe in človekovih posegov v prostoru... Več >

Vodnatost reke je izražena z vodnim pretokom. Pove nam, koliko m3 vode preteče na določenem kraju rečne struge v 1 sekundi. Na podlagi dolgoletnih merjenj določijo povprečni letni vodni pretok. Vodni pretok se po rečnem toku navzdol praviloma povečuje in je pri izlivu največji (večji strmec rečnega korita v zgornjem toku, pritoki drugih rek), zato ga merijo na več merilnih postajah.

Tekoče vode zbirajo in odvajajo padavinsko vodo. Nekaj vode izhlapi, nekaj jo porabijo rastline ali jo vpije prst. Razmerje med padavinami in odteklo vodo imenujemo odtočnost. Izražamo ga v odtočnem količniku, kot odstotek od povprečne količine padavin. V Evropi znaša odtočni količnih 43% padavin, v Sloveniji 59% - Pomurje 25% padavin, Posočje 73% padavin.

 

Kraški izvir Hubelj pri Ajdovščini v sušnem obdobju in ob deževju.