VODNATOST

 
 

 

 

reka
m3/s
Amazonka
220000
Kongo
44890
Misisipi
18390
Donava
6370
Drava
304
Sava
221
Mura
157
Soča
95

 


 


Vodnatost reke je izražena z vodnim pretokom. Pove nam, koliko m3 vode preteče na določenem kraju rečne struge v 1 sekundi. Na podlagi dolgoletnih merjenj določijo povprečni letni vodni pretok, ki se po toku navzdol praviloma povečuje (večji stremec rečnega korita) in je pri izlivu največji (pritoki drugih rek); zato ga merijo na več merilnih postajah.

Vodnatost reke čez leto niha, odvisno od količine, oblike in letne razporeditve padavin, od reliefa, kamninske zgradbe in človekovih posegov. Tekoče vode zbirajo in odvajajo padavinsko vodo. Nekaj vode izhlapi, nekaj jo porabijo rastline ali jo vpije prst. Razmerje med padavinami in odteklo vodo imenujemo odtočnost. Izražamo ga v odtočnem količniku - kot odstotek od povprečne količine padavin.

V Pomurju znaša odtočni količnik 25% padavin, v Podravju 47%, Posavju 59% in v Posočju 73%. Odtočni količnik v Sloveniji je 59%, v Evropi pa 43%.