Vaja 2 - ZNAČILNOSTI TEKOČIH VODA

(Literatura: Terensko delo (1992). Več avtorjev. Ljubljana: ZRSŠŠ)

 

 

 


Potrebščine: karta, stiropor, štoparica, milimetrski papir, meter, palice, termometer


Naloge:

  1. Geografsko predstavi poljubno rečico, ki si si jo izbral za analizo.
  2. Izmeri temperaturo vode v reki!
  3. Izračunaj srednjo hitrost toka v reki!
  4. Nariši profil rečne struge!
  5. Izračunaj vodni pretok!

1. Izraba vodne sile, oskrba z vodo

Izberi poljubno majhno reko (potok), ki naj ne bo prevelika in jo s pomočjo zemljevida predstavi: izvir, pritoki, posebnosti...

Izrabo vodne sile ali oskrbo z vodo ugotoviš z opazovanjem, anketo ali intervjuji.


2. Temperatura vode

Izmeriš s termometrom na različnih delih rečne struge. Meriš približno 1 min. ter odčitaš vrednost. Izračunaš srednjo temperaturo vode.


3. Hitrost toka Določiš dve točki - razdaljo in ju zakoličiš. Meriš čas potovanja stiropora (plutovinastega zamaška ipd) ter s pomočjo znane razdalje izračunaš hitrost toka: v= s/t. Meritve ponoviš 3 krat in izračunaš srednjo vrednost hitrosti.


4. Merjenje in risanje profila struge

Določiš merilo pomanjšanja, izmeriš ovlažen profil, t.j. struga, napolnjena z vodo. Izmeriš globino s pomočjo palice, ki jo pomakaš v vodo na vsakih 50 cm struge. Pretvoriš enote in narišeš na določeni oddaljenosti od brega/strani lista. Izračunaš površino prereza.


5. Računanje vodnega pretoka,

to je količine vode, ki steče po rečni strugi v časovni enoti. Z globino hitrost reke pada, zato upoštevamo polovično hitrost na površini: Q = v/2 . p (Q - vodni pretok, v - hitrost, p - površina profila)