VODOVJE NA ZEMLJI

 
 

 

 

 

 


 


Voda se nahaja v treh agregatnih stanjih:

  • TRDO - 29 200 000 km3
  • TEKOČE - 1330 867 200 km3
  • PLINASTO - 13 000 km3

SKUPAJ - 1360 080 200 km3